Upphandling

 

Kommunalförbundet Itsam lyder, som offentlig förvaltning, under lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla inköp ska följa gällande lagstiftning. Itsam ska se till att det finns rutiner för inköp/upphandling och även se till att dessa och nationella samt EU-regler efterföljs.

Här nedan kan du söka bland våra avtal:

Pågående upphandlingar:

Planerade upphandlingar:

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584