Utveckling

Att få en långsiktig och samordnad IT-utveckling kan vara en utmaning för en enskild kommun. ITSAM har detta uppdrag för sina sex medlemskommuner.

Vi utför uppdraget genom att utreda och införa olika stödsystem för de kommunala verksamheterna. När det gäller utvecklingsfrågor har vi kundansvariga som tillsammans direkt med kund diskuterar möjliga tekniska lösningar och utmaningar. Strategiskt arbete och löpande kundkontakter hjälper oss att fånga upp aktuella behov hos våra medlemskommuner.

En mycket viktig uppgift är omvärldsbevakning. Målet är att hjälpa de kommunala verksamheterna att utveckla sina IT-funktioner så att de uppfyller e-samhällets intentioner. Medborgarna ska genom vårt arbete få tillgång till relevant och tillförlitlig information, oavsett var den förvaras.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584