Digital lösning för skoladministration

Kommunalförbundet ITSAM har upphandlat digital lösning för skoladministration för kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Vimmerby, Åtvidaberg och Ödeshög. Upphandlingen blev klar i mars. Införandet pågår och ska vara klart till mars 2018.

Fokus på användarna

Det kan handla om att anmäla sitt nyfödda barn för daghemsplats, meddela frånvaro för snorig sexåring eller få fram betyg till 16-åringen – oavsett så vill vi kunna använda mobilen eller datorn för att kunna göra dessa saker och lätt ska det vara.

Att få till ett gemensamt skoladministrativt system från förskolan, grundskolan, gymnasiet fram till vuxenutbildning har tagit tid. Förberedelserna startade under 2014. Upphandlingen skedde under hösten 2015 och det blev klart med leverantör i mars 2016.

Det är även en fördel för personalen inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning att arbeta i samma system för schemaläggning, ansökan, betyg, nationella prov, fakturering med mycket mera.

Införandet klart under 2018

Införandeprocessen pågår fram till mars 2018. Under 2016 är förskola och skola i fokus. Alla sex kommunerna kommer att använda samma schemaläggningsmodul från och med hösten 2016. Därefter följer de olika skolnivåerna.

Tidplan för införandet av skoladministrativt system.

Införandet av det skoladministrativa systemet tar nästan två år från juni 2016 till mars 2018.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584